Emergencies

UNICEF teikia neatidėliotiną pagalbą vaikams jau nuo antrojo pasaulinio karo. Mes turime nuolatines atstovybes 150 besivystančių šalių ir tarptautinę infrastruktūrą, todėl būtina pagalba pasiekia nukentėjusius labai greitai.

Kai įvyksta nelaimė, UNICEF darbuotojai reaguoja labai greitai. Pirmoji UNICEF pagalba nukentėjusius paprastai pasiekia per 48 valandas. UNICEF specialistai įvertina nelaimės mąstą ir pasirūpina, kad pirmiausiai būtų patenkinti būtiniausi vaikų ir moterų poreikiai. Turėdami nuolatines būstines visose pasaulio šalyse, UNICEF puikiai geba koordinuoti pagalbą tiek sausuma, tiek oru.

UNICEF taip pat turi ypatingą aprūpinimo galimybę. Tai mūsų tarptautinis tiekimo sandėlys Kopenhagoje, Danijoje bei regioniniai padaliniai kitose pasaulio dalyse. Tai reiškia, kad į nelaimės vietą mes galime išsiųsti gyvybę gelbstinčius rinkinius tokius kaip vandens konteineriai, maisto papildai, tinklai nuo uodų ar pagrindinės mokymosi priemonės, labai greitai.

Suteikus būtinąją pagalbą UNICEF ir toliau dirba, kad užtikrintų ilgalaikius pokyčius ir pagerintų vaikų gyvenimo sąlygas.

Veikla Lietuvoje

Kai tik paskelbiamas tarptautinis pagalbos prašymas, UNICEF Lietuva tuojau pat imasi veiksmų. Siunčiami laiškai remėjams, platinami skelbimai žiniasklaidoje bei sukuriama galimybę aukoti internetu. Mes taip pat siekiame pritraukti rėmėjus išplatindami kreipimąsi YouTube ar socialiniuose tinkluose tokiuose kaip facebook.

„Įvykus nelaimei, didžioji dalis lėšų dažniausiai paaukojama individų“,- teigia vykdomoji UNICEF Lietuva vykdomoji direktorė Jovita Majauskaitė. „Mūsų remėjai yra labai kilnūs žmonės ir jie atsiliepia į pagalbos šauksmą labai greitai ir efektyviai. Ir už tai mes esame jiems labai dėkingi“.

Lietuvos įmonės taip pat noriai prisideda krizinių situacijų metu, o žinomi žmonės dažnai įrašo kreipimosi žinutes.