vaiko teises

1989 metais vyriausybės visame pasaulyje pažadėjo visiems vaikams lygias teises priimdamos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją.  Šios teisės remiasi tuo, ko vaikui reikia išgyventi, augti, dalyvauti ir išvystyti savo potencialą.  Šias teises turi kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, nacionalinės arba socialinės kilmės, turto, luomo ar kitų aplinkybių.

Kiekvieną dieną šios teisės yra pažeidžiamos. Milijonai vaikų miršta nuo lengvai išvengiamų ligų. Dar daugiau milijonų vaikų nelanko mokyklos, neturi maisto, prieglobsčio ir galimybės gerti švarų vandenį. Vaikai patiria prievartą, išnaudojimą, smurtą ir lieka neišgirsti. Tai neteisinga.

Dirbame dėl vaikų

UNICEF dirba su šeimomis, bendruomenėmis, vyriausybėmis daugiau kaip 190 pasaulio šalių, kad pakeistų esančią situaciją.  Mes giname ir siekiame užtikrinti kiekvieno vaiko teisę lankyti mokyklą, būti sveikam, turėti saugią vaikystę ir būti išgirstam.  UNICEF turi daugiau nei 60 metų patirtį dirbant dėl vaikų.  Mes esame vienintelė organizacija įvardinta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje kaip ekspertų ir pagalbos šaltinis.

UNICEF darbuotojai  ir partneriai visame pasaulyje teikia gyvybiškai svarbią paramą – aprūpina  šeimas švaraus geriamo vandens rinkiniais ir tinklais nuo uodų, organizuoja mokymus tėvams, specialistams ir bendruomenių savanoriams. Mes kuriame galimybes jaunimui dalyvauti visuomeninėje veikloje bei būti išgirstiems. Mes naudojame savo įtaką dirbdami aukščiausiame vyriausybės lygmenyje,  siekdami užtikrinti, kad įstatymai ir vykdoma politika atitiktų geriausius vaiko interesus.

Už kiekvieną vaiką

Šiandien, daugiau vaikų nei kada nors ankščiau yra paskiepyti nuo mirtį sukeliančių ligų, o mokinių skaičius mokyklose nuolat auga. Tačiau mes privalome padaryti dar daugiau, kad pasiektume tolimiausiuose žemės kampeliuose gyvenančius ir labiausiai nuskriaustus vaikus ir užtikrintume kiekvieno vaiko teisę į saugią ir sveiką vaikystę. Užtikrinti kiekvieno vaiko teises reiškia įsipareigojimą, kad nei ŽIV/AIDS nei pasaulinis nuosmukis, nei augantis klimato atšilimo pavojus nepanaikins pažangos, kurią mes jau padarėme dėl vaikų.