Our-mission2

UNICEF dirba Lietuvoje, kad gintų vaikų teises, užtikrintų paramą bei kauptų lėšas mūsų veiklai su vaikais visame pasaulyje.  Jau daugiau nei 60 metų UNICEF yra sėkmingiausia humanitarinė organizacija pasaulyje dirbanti dėl vaikų, kad padėtų jiems išgyventi ir klestėti nuo ankstyvos vaikystės iki paauglystės.

Vykdydamas savo veiklą UNICEF vadovaujasi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, kuri apibrėžia visų vaikų teises būti apsaugotiems nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.  UNICEF yra didžiausia pasaulinė organizacija, dirbanti išskirtinai dėl vaikų ir jų teisių užtikrinimo.

UNICEF dirba su šeimomis, bendruomenėmis ir vyriausybėmis daugiau nei 190 šalių visame pasaulyje, kad padėtų kiekvienam vaikui išvystyti savo potencialą.  Tai darome įgyvendindami ilgalaikius projektus sveikatos, švietimo ir vaikų apsaugos srityse.

Vertybės ir įsitikinimai

Mūsų darbas yra paremtas bendru įsipareigojimu UNICEF vizijai, misijai ir įsitikinimams bei mūsų organizacijos vertybėms. Visa yra sukoncentruota į vaikus, efektyvumą, bendradarbiavimą, iššūkius, remiasi teisėmis ir sąžiningu darbu.

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas turi teisę į geriausią gyvenimo pradžią. Neteisinga, kad vaikai beprasmiškai miršta. Yra būtina sustabdyti jų mirtis. Kiekvienas vaikas turi teisę į aukščiausius standartus atitinkančią sveikatos priežiūrą ir švietimą. Yra būtina dirbti, kad pasiektumėme šiuos standartus.

Visi vaikai yra lygūs. Jie turi vienodas prigimtines teises. Yra būtina apsaugoti kiekvieną vaiką nuo smurto, išnaudojimo ir diskriminacijos. Užtikrinti kiekvieno vaiko teises ir investuoti į jos ar jo gerovę yra patikimiausias būdas panaikinti pasaulyje skurdą bei sukurti taiką ir saugumą.

Įmanoma suteikti kiekvienam vaikui gerą gyvenimo pradžią. Pasaulis gali, jei tik pasirinktų, užtikrinti, kad kiekvienas vaikas užaugtų ir išvystytų savo potencialą. Vaikai yra bendruomenių ir visuomenių, kuriose jie gyvena, piliečiai.  Visi turime išgirsti jų balsus bei įsiklausyti į nuomones.