unicef veikla

UNICEF yra sėkmingiausia pasaulyje humanitarinė organizacija, dirbanti išskirtinai vaikams daugiau nei 190 valstybių ir teritorijų. Mes dirbame su vietinėmis bendruomenėmis, partneriais ir vyriausybėmis, kad užtikrintumėme kiekvieno vaiko teisę išgyventi ir užaugti.

UNICEF misija Lietuvoje – kaupti lėšas UNICEF projektams visame pasaulyje. 2012 m. mes surinkome 878 788 lt UNICEF vaikų projektams pasaulyje įgyvendinti.

Mes taip pat siekiame ilgalaikių pokyčių Lietuvos vaikų gyvenimuose. UNICEF dirba su Lietuvos Respublikos Vyriausybe siekiant pakeisti politiką ir praktikas, kurios yra žalingos užtikrinant vaikų teises Lietuvoje.

UNICEF globalumas

UNICEF įgyvendina programas daugiau kaip 150 šalių visame pasaulyje. Mūsų globalumas leidžia mums dalytis žiniomis ir patirtimi nepaisant sienų, o mūsų buvimas vietoje reiškia, kad mes galime suteikti pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia. UNICEF yra pasirengęs greitai reaguoti į bet kurioje pasaulio vietoje atsitikusią nelaimę, kad išgelbėtų vaikų gyvybes.

Vaikų teisės

UNICEF yra vienintelė organizacija įvardinta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje kaip ekspertų ir pagalbos šaltinis, į kurį gali kreiptis vyriausybės.  Mes esame atsakingi, kad vyriausybės užtikrintų vaikų teisių įgyvendinimą.

Mūsų finansavimas

Kad išgelbėtų vaikų gyvenimus ir užtikrintų vaikų teises, UNICEF priklausomas nuo savanoriškų dotacijų.  Mes negauname jokio finansavimo iš Jungtinių Tautų.  UNICEF Lietuva kaupia lėšas pasauliniams UNICEF vaikų projektams organizuodamas renginius, pardavinėdamas UNICEF atvirukus ir dovanas, bendradarbiaudamas su verslu bei gaudamas savanoriškus įnašus iš privačių asmenų, fondų, mokyklų, asociacijų ir vyriausybės.