Diego Ramirezas yra devynerių metų berniukas, gyvenantis San Salvadoro priemiestyje – viename pavojingiausių šalies rajonų, kuriame veikia daug gaujų ir įvykdoma daug žmogžudysčių. UNICEF remia vietinę meno ir kultūros programą, kurioje dalyvaujantys rajono vaikai yra skatinami išreikšti save per meno užsiėmimus vietos parke. Tai viena iš nedaugelio saugių viešųjų vietų vaikams šiame pavojingame rajone.

Santo Tomasas, Salvadoras. Salvadoras yra tarp šalių, kuriose padaroma daugiausiai žmogžudysčių pasaulyje. 2015 m. 1 000 šalies gyventojų teko 1 žmogžudystė. Santo Tomasas yra sostinės San Salvadoro rajonas, kuriame gyvena 25 000 gyventojų. Tai viena iš šalies savivaldybių, kuriose smurto lygis yra didžiausias. Gaujų nariai samdo vaikus nuo vos 10 metų amžiaus, jiems siūlo mobiliuosius telefonus, pinigų, drabužių ir batų už tai, kad jie perneštų narkotikus ar ginklus. Jei vaikai atsisako, jiems yra grasinama arba jie sumušami. Salvadore smurtas gatvėse labai paplitęs, todėl daugelis tėvų nori, kad vaikai kuo daugiau būtų namie.

Tačiau viena programa vaikams suteikia galimybę išeiti į lauką, derinti meną ir kultūrą su lavinimu saugioje aplinkoje už namų ribų.

UNICEF_DIEGO _0340

Devynmetis Diego yra vienas iš 130 naujos programos El Conacaste Eco Cultura dalyvių, ir jis žino apie smurto savo gimtajame mieste pavojus: „Turi būti labai atsargus. Vaikai visada turi būti su suaugusiaisiais. Jei nedalyvaučiau užsiėmimuose, greičiausiai sėdėčiau namie.“

Diego džiaugiasi gavęs galimybę įgyvendinti savo meninius polinkius: „Kai dalyvauju užsiėmimuose, jaučiuosi laimingas. Galiu išreikšti save, galiu išmėginti įvairius dalykus, pavyzdžiui, tapydamas eksperimentuoti su naujomis spalvomis.“

Miguelis Angelas Ramirezas yra Salvadoro menininkas, kuris skiria laiko programai ir kas savaitę veda užsiėmimus. Savo dalyvavimą jis paaiškina taip: „Mes, kaip menininkai, privalome vaikams atskleisti fotografijos, videomeno, piešimo ir tapybos grožį. Meno mokymas gamtoje padeda išmokti vertinti kultūrą. Aš esu šio miesto gyventojas. Ir man tai svarbu. Meno dvasia vaikams suteikia viltį.“

Vienas iš programos koordinatorių Melvinas Vasquezas, kuris bendradarbiauja su UNICEF padaliniu Salvadore, sako, kad iki tol, kai buvo pradėta įgyvendinti programa El Conacaste, rajone nebuvo jokios vaikams skirtos kultūrinės veiklos. Jis teigė, kad programa yra svarbi vaikams, nes jiems taip suteikiama galimybė prasmingai leisti laiką saugioje viešoje aplinkoje ir ugdymosi veiklą tęsti už mokyklos ribų, taip pat skatinama lavintis gamtoje – taip nuo ankstyvo amžiaus vaikams diegiama pagarba gamtai.

UNICEF_DIEGO_561

Diego mano, kad programa jam padeda labiau pasitikėti savimi ir geriau mokytis mokykloje. „Aš tvirčiau jaučiuosi, kai reikia kalbėti kitų žmonių akivaizdoje, nes menas man padėjo suprasti, kaip geriau išreikšti save.“

Po pamokų ir užsiėmimų Diego būna namie ir žaidžia su savo trejų metų sesute Nancy Gisela. Akivaizdžiai besižavinti savo vyresniuoju broliu, mergaitė kiekvieną popietę jį pasitinka grįžusį namo ir apsikabina. Vienas iš mieliausių Diego atsiminimų – Nancy Giselos fotografavimas per jos pastarąjį gimtadienį.

Tačiau Diego susižavėjimas fotografija neapsiriboja šeimos nuotraukomis. „Užaugęs norėčiau būti fotografas. Norėčiau keliauti po pasaulį ir fotografuoti kiekvienos šalies nacionalinius paukščius.“

Dalyvavimas El Conacaste meno ir kultūros užsiėmimuose įkvėpė Diego sugalvoti, ko jis norėtų palinkėti savo rajonui, šaliai ir visam pasauliui. „Norėčiau, kad Santo Tomase atsirastų gražus parkas, kuriame žmonės galėtų vaikščioti, piešti ir linksmintis. Mano svajonė – kad Salvadore neliktų gatvės vaikų. Jei būčiau prezidentas, norėčiau rengti užsiėmimus, per kuriuos vaikai galėtų piešti, domėtis menu, mokytis groti gitara, fotografuoti ir filmuoti. O viso pasaulio vaikams užtikrinčiau sveikatą, laimę ir išsilavinimą.“

UNICEF_DIEGO_523

Pagal programą El Conacaste Eco Cultura , kuri pradėta įgyvendinti 2016 m. gegužės mėn., vaikams rengiami užsiėmimai, per kuriuos jų kūrybingumas ugdomas gamtoje. UNICEF programai teikia techninę ir finansinę pagalbą, ji įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos valdžia.

Ar Jūs pasirengę suteikti VILTĮ ?

Kiekvieną kartą, kai Jūs apsaugote vaiką nuo smurto, skurdo ar ligų, yra viltis. Vaikų, kuriems UNICEF padėjo per pastaruosius 70 metų, liudijimai įkvepia ir yra akivaizdus įrodymas didžiulių pokyčių, kuriuos Jūs galite padaryti. UNICEF reikia Jūsų paramos, kad ir toliau galėtų tą viltį puoselėti.

Tapkite pastoviu UNICEF rėmėju. Siųskite žinutę VAIKAMS numeriu 1469. Auka 3 € kas mėnesį.

Norint paaukoti daugiau – www.unicef.lt