Kontaktai

Jungtinių Tautų vaikų fondas
Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas

Adresas
Aušros vartų g. 3, LT – 01304 Vilnius

Telefonas
(+370-5) 2127718
(+370-5) 2312001

Faksas
(+370-5) 2127717

Elektroninis paštas

unicef@unicef.lt

Facebook UNICEF Lietuva
www.facebook.com/unicef.lietuva

Valdybos pirmininkas
profesorius Vladas Algirdas Bumelis

Valdybos nariai
Valentinas Milaknis

Arvydas Avulis

Gintautas Bartkus

Linas Damanskis

Garbės narys

Šarūnas Kliokys

Vykdomoji direktorė
Jovita Majauskaitė-Staniulėnė
jovita.majauskaite@unicef.lt

Įmonės kodas
1915 88169

Atsiskaitomoji sąskaita
LT57 7044 0600 0032 2761
Bankas AB “SEB bankas”
Banko kodas 70440