Nauji faktai yra akivaizdus priminimas kodėl buvo įsteigtas UNICEF. Gruodžio 11 d. organizacija žymi 70 metų savo veiklos rūpinantis labiausiai pažeidžiamais pasaulio vaikais

Nuotraukas ir vaizdo įrašą galite parsisiųsti čia.

Ar kada sapnavote košmarą? Pažiūrėkite čia.

Skaičiuojama, kad 535 milijonai vaikų – beveik kas ketvirtas vaikas pasaulyje – gyvena konfliktų ar nelaimių ištiktose šalyse, kur dažnai neturi priėjimo prie medicininės priežiūros, kokybiško švietimo, tinkamos mitybos ir apsaugos, skelbia UNICEF.

Sub-Saharos Afrika yra namai beveik trims ketvirtadaliams (393 mln. vaikų) pasaulio vaikų, kurie gyvena šalyse nukentėjusių nuo ekstremalių situacijų, o 12 procentų negandų paliestų pasaulio vaikų gyvena Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.

Nauji faktai pristatomi išvakarėse, kuomet UNICEF, šį sekmadienį gruodžio 11 d., pažymės 70 metų nepaliaujamo darbo sudėtingiausiose pasaulio vietose, siekiant suteikti gyvybes gelbstinčią medicininę pagalbą, ilgalaikę paramą ir viltį vaikams, kurių gyvenimus ir ateitį griauna konfliktai, krizės, skurdas, nelygybė ir diskriminacija.

„UNICEF buvo įkurtas suteikti pagalbą ir viltį vaikams, kurių gyvenimas ir ateitis yra pavojuje dėl konfliktų ir nepritekliaus. Šis milžiniškas skaičius – atspindintis tikrus pusės bilijonų vaikų gyvenimus– yra ryškus priminimas, kad mūsų misija tampa dar svarbesnė ir neatidėliotina kiekvieną dieną“, – sakė UNICEF direktorius Anthony Lake.

On 05 September Sarah, 4, stands in front of a tent in Tinah Camp. Sarah and her family fled violence in Qayarrah. As of 21 September, 108 families were living Tinah Camp, a transitional displacement camp in Tinah village near the town of Qayyarah in Ninewa Governorate. The camp is located in a newly-retaken area with few basic services. In early September UNICEF began providing safe water to the camp to help children cope with the harsh environment. Since 17 October 2016 almost 70,000 people - including 35,000 children - fled their homes as a result of the military operation to retake Mosul and surrounding areas from ISIL. Many are sheltering in camps in Ninewa Governorate. UNICEF supports children and families who have just arrived in camps by providing them with emergency water and hygiene supplies through the 'Rapid Response Mechanism.' UNICEF is also setting up and supporting schools, providing safe water and sanitation services, setting up child-friendly spaces, and vaccinating children in camps for families who have fled Mosul. In addition to those displaced in since mid-October, tens of thousands of people were displaced by earlier operations in the "Mosul Corridor" that began earlier in the year. More than 3.3 million people have been displaced by conflict in Iraq since early 2014.

Konfliktai, stichinės nelaimės ir klimato kaita verčia vaikus palikti savo namus. Ir tuo pačiu peržengus konfliktų zonos ribas jų tyko mirtinų ligų, smurto bei išnaudojimo spąstai:

  • beveik 50 milijonų vaikų buvo ištremti – daugiau nei pusė iš jų išvaryti iš savo namų dėl konfliktų vyraujančių jų šalyje;
  • smurtas ir toliau vyrauja visoje Sirijoje: vaikų gyvenančių karo zonoje skaičius išaugo dvigubai per pastaruosius vienerius metus.  Beveik 500 tūkst. vaikų gyvena 16-oje karo zonų visiškai atkirsti nuo humanitarinės pagalbos ir būtinųjų paslaugų;
  • šiaurės – rytų Nigerijoje iš beveik 1,8 mln. žmonių išvarytų iš savo namų apie 1 mln. iš jų yra vaikai;
  • Afganistane beveik pusė pradinukų amžiaus vaikų nelanko mokyklos;
  • Jemene beveik 10 milijonų vaikų patiria karo siaubą;
  • Pietų Sudane 59 proc. pradinukų amžiaus vaikų nelanko mokyklos ir 1 iš 3 mokyklų yra uždaryta dėl konfliktų šiose vietovėse;
  • daugiau nei 90 tūkst. vaikų iki penkerių metų reikia pagalbos Haityje, kai prieš du mėnesius šalį nusiaubė uraganas Matthew.

Šiandienos nelaimės, konfliktai su kuriais susiduria labiausiai pažeidžiami pasaulio vaikai kelia pavojų visai pažangai: Nuo 1990 metų UNICEF dėka perpus sumažėjo vaikų, nesulaukiančių 5-ojo gimtadienio, mirtingumas ir šimtai milijonų vaikų išgelbėti nuo skurdo. Štai nuo 1990 iki 2014 m. daugiau nei 40 proc. išaugo mokinių, lankančių pradines mokyklas, skaičius konfliktų ir nelaimių zonose.

Nepaisant ženklaus progreso, per daug vaikų patiria smurtą dėl jų lyties, rasės, religijos, etninės grupės ar negalios; todėl, kad jie gyvena skurde arba sunkiai pasiekiamose bendruomenėse; arba paprasčiausiai dėl to, kad jie yra vaikai.

„Nesvarbu, ar vaikai gyvena šalyje kurioje siaučia ginkluoti konfliktai ar šalyje kurioje vyrauja taika, jų pilnavertis vystymasis yra labai svarbus ne tik dėl jų asmeninės ateities, bet ir dėl ateities jų bendruomenėms“, – sakė UNICEF direktorius.

Papildomos informacijos prašome kreiptis:

Jovita Majauskaitė – Staniulėnė

UNICEF Lietuva vykdomoji direktorė

Tel.: (8 5) 212 7718

Mob. (8 6) 141 6596

El.p.: jovita.majauskaite@unicef.lt

Redaktorių žiniai:

 

Atkreipkite dėmesį, kad skaičiai nurodo vaikų gyvenančių konfliktų, krizių ir nelaimių išvargintose šalyse skaičių. Šie skaičiai buvo gauti naudojant populiacijos duomenis šalyse, kuriose UNICEF įgyvendina skubios pagalbos programas.

On 13 October 2016 in Jérémie, Haiti, children play at the Église Chrétienne Nan Lindy. Some 300 people have sought temporary shelter at the church. Countless homes were destroyed by Hurricane Matthew. More than one week after Hurricane Matthew, as schools re-open across the country, more than 100,000 children will be missing out on learning after their schools were either damaged or converted into shelters. Hurricane Matthew passed over Haiti on Tuesday October 4, 2016, with heavy rains and winds. While the capital Port au Prince was mostly spared from the full strength of the class 4 hurricane, the western area of Grand Anse, however was in the direct path. The cities of Les Cayes and Jeremie received the full force sustaining wind and water damage across wide areas. Coastal towns were severely damaged as were many homes in remote mountainous regions. International relief efforts are underway to provide food water and shelter to the people affected by the storm. An estimated 500,000 children live in the Grande Anse Department and Grand South Department in southern Haiti, the areas worst hit by Hurricane Matthew. UNICEF had prepositioned emergency supplies with national authorities to reach up to 10,000 people. On 8 October, six water trucks arrived in Jeremie and Les Cayes, the respective capital cities within the Departments. Additional water and sanitation supplies, such as water purification tablets, water bladders and plastic sheeting, have been dispatched to the most affected departments in the westernmost tip of Haiti. As of 10 October, UNICEF delivered blankets, buckets, water purifying equipment and cholera diagnostic kits. UNICEF is working to reinforce good hygiene practices, especially in temporary shelters, in order to minimize the outbreak of disease. An investigation is underway to confirm the areas affected by cholera, and to determine the cross-over with hurricane-affected areas.

UNICEF skaičiais

Mityba

1940-aisiais UNICEF pradėjo teikti skubios mitybos pagalbą, daugiausia pienu, kuris buvos kirtas vaikams nukentėjusiems nuo II pasaulinio karo Europoje. 2015 metais UNICEF su partneriais visame pasaulyje išgydė beveik 2,9 mln. vaikų patyrusių ūmių mitybos sutrikimų.

Sveikata

1950 metais UNICEF pirmoji skiepų kampanija buvo nukreipta kovai su tuberkulioze ir maliarija ir jų gydimui. 2015 metais UNICEF atliko 2,8 mlrd. dozių vakcinų, kurios padėjo apsaugoti 45 proc. pasaulio vaikų iki 5 metų amžiaus nuo mirtinų ligų.

1998-aisiais UNICEF tapo viena programos kovai su maliarija pradininkių, inicijavo mokslinius tyrimus kuriant prevencines priemones, kaip antai, antimaliariniai lovų tinkleliai. 2015 metais UNICEF išdalijo 22,3 mln. antimaliarinių lovų apsauginių tinklelių, siekiant apsaugoti vaikus ir šeimas 30-yje šalių.

Išsilavinimas

1961 metais UNICEF išplėtė savo programas ir į savo veiklą įtraukė vaikų švietimą. 2015–aisiais UNICEF dėka 7,5 mln. vaikų 3 – 18 metų amžiaus buvo suteiktas formalusis ar neformalusis pagrindinis ugdymas. 

Vaikų apsauga

1989 metais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Vaiko teisių konvenciją, kuri nurodo, kad visi vaikai privalo būti nuo gimimo registruojami, tam kad jie būtų ginami įstatymų bei užtikrinama daugelis jų teisių. 2015 metais su UNICEF pagalba buvo įregistruota daugiau nei 9,7 mln. naujagimių 54 šalyse.

Vanduo, sanitarija ir higiena

1953 metais UNICEF pradėjo savo pirmąsias veiklas, kad pagerintų prieigą prie švaraus geriamo vandens, užtikrintų tinkamas sanitarijos ir higienos vaikams bei šeimoms sąlygas. Nuo 1990 iki 2015 metų 2,6 milijardo žmonių įgijo prieigą prie geriamo vandens išteklių ir 2,1 milijardo piliečių sudarytos sąlygos naudotis geresnėmis sanitarinėmis sąlygomis. 

Humanitarinė veikla

Nuo pat įkūrimo, UNICEF niekada nebuvo sustojęs teikti skubios humanitarinės pagalbos vaikams – ypatingas dėmesys skiriamas jau ir taip skurdo ir atskirties kamuojamiems vaikams.

2015 metais UNICEF su partneriais:

  • paskiepijo 11,3 mln. vaikų nuo tymų krizių kamuojamuose šalyse;
  • suteikė 4 milijonams vaikų prieigą prie formaliojo arba neformaliojo pagrindinio išsilavinimo kriziniuose regionuose;
  • 2 milijonams vaikų suteikė psichosocialinę paramą konfliktų ir stichinių nelaimių kamuojamose šalyse.

Bendrieji lyginamieji faktai

Iki 1955 metų UNICEF padėjo 92 šalim. 2016 metais UNICEF veiklą vykdo jau 190 šalių.   Pirmasis nacionalinis UNICEF komitetas susikūrė 1947 metais JAV, kad pritrauktų lėšų skirtų vaikams ir informuotų apie jų veiklą pasaulinio fondo vardu. 2016 metais pasaulyje yra 34 nacionaliniai UNICEF komitetai. Lietuvoje komitetas veikla vykdo nuo 1991 metų.

1972 metais UNICEF dirbo apie 1000 tarptautinių ir vietos darbuotojų. 2016 metais  darbuotojų skaičius siekia 13 000.

 Apie UNICEF

UNICEF yra daugiausiai vaikų gyvybių išgelbėjanti organizacija pasaulyje. UNICEF siekia užtikrinti kiekvieno vaiko teises ir gerovę. Kartu su partneriais mes dirbame 190 šalių ir teritorijų, kad šį įsipareigojimą paverstume tikrove. Ypatingą dėmesį skiriame labiausiai pažeistiems ir pamirštiems vaikams, kad pagalba pasiektų visus vaikus ir visur.